Elektroniczna licytacja ruchomości jest uregulowana w przepisach od art. 879/1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (k.p.c. ) do  art. 879/11 k.p.c. Licytacje prowadzone są w internecie pod adresem https://elicytacje.komornik.pl. Jeżeli chcemy uczestniczyć w licytacji...