Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

“Sprawiedliwość jest to niezłomna i stała wola oddawania każdemu tego, co mu się należy”

Komornik sądowy 16 lat praktyki w egzekucji sądowej

 

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Mateusza Kaliszewskiego.

Komornik zaprasza do współpracy i podejmuje się prowadzenia spraw z obszaru całej apelacji warszawskiej.

Komornik Sądowy

Czym się zajmujemy?

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Odzyskujemy należności pieniężne
na podstawie tytułów wykonawczych.

Złóż wniosek

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy odzyskujemy ruchomości, wprowadzamy w posiadanie nierucho-mości, przeprowadzamy eksmisje.

Złóż wniosek

~

Zabezpieczenie roszczeń

Nie warto czekać, aż dłużnik stanie się niewypłacalny, na terenie całej apelacji warszawskiej wykonujemy orzeczenia sądowe, zabezpieczając roszczenia uprawnionych.

Złóż wniosek

Licytacje komornicze

Przeprowadzamy licytacje ruchomości
i nieruchomości oraz praw majątko-wych, aby skutecznie odzyskiwać należności dla wierzycieli.

Złóż wniosek

i

Protokół stanu faktycznego

Protokół sporządzony przez komornika sądowego, ma moc dowodową dokumentu urzędowego.

Złóż wniosek

l

Doręczanie zawiadomień sądowych, pism procesowych

Doręczamy korespondencję sądową na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Złóż wniosek

Wyegzekwowane środki

Przeprowadzonych spraw egzekucyjnych

Lat doświadczenia w egzekucji

Dlaczego my?

Dlaczego my?

Wiedza ekspercka pracowników kancelarii

Wspólnie tworzymy zgrany zespół, który przez lata działalności zdobył niezbędną wiedzę, aby pomagać wierzycielom, którzy powierzyli nam odzyskiwanie ich należności.

Wieloletnie doświadczenie komornicze

Postępowanie egzekucyjne to skomplikowana procedura i potrzebny jest ekspert, który potrafi sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów regulujących egzekucję sądową w Polsce.

Ponad 20 000 przeprowadzonych spraw

Zaufało nam wielu wierzycieli albowiem do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Prowadziliśmy egzekucje na terenie całej Polski. Od stycznia 2019 r. w wyniku wejścia w życie ustawy o komornikach sądowych, możemy prowadzić postępowania na terenie apelacji warszawskiej.

 

Nasze podejście

Prawo przede wszystkim

Jako funkcjonariusz publiczny komornik zawsze działa na podstawie
i w granicach prawa.

 

Przejrzysta komunikacja

Już od początku istnienia kancelarii stawiamy na czytelną komunikację
z uczestnikami postępowania.

Prowadzimy rozmowy telefoniczne oraz sprawnie odpisujemy na wszystkie maile.

 

Poświęcenie sprawie

Tylko indywidualne podejście do każdej sprawy daje szansę na skuteczne odzyskanie własności wierzyciela. 

Komornik

Mateusz Kaliszewski

Mateusz Kaliszewski

Komornik Sądowy


Komornik jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się egzekucją od 2008 roku.

Doświadczenie zdobywał w kancelarii komorniczej w Warszawie, w której odbył aplikację, a następnie asesurę. W 2014 roku otworzył własną kancelarię komorniczą w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, której misją przewodnią  jest skuteczne wykonywanie wyroków sądowych, aby oddawać każdemu to, co mu się zgodnie z prawem należy. 

 

Pomożemy Ci